Suspensie (chemie)

In chemie, is 'n suspensie 'n heterogene mengsel wat soliede deeltjies bevat wat groot genoeg is vir uitsakking. Ons sê dat die deeltjies in suspensie is. Gewoonlik moet hulle meer as 1 mikrometer wees. Die interne fase (vastestof) is versprei oor die hele eksterne fase (vloeistof) deur middel van meganiese roering, met behulp van sekere hulpstof of suspendeermiddels. Anders as kolloïedes, sal suspensies uiteindelik uitsak. 'n Voorbeeld van 'n suspensie is sand in water. Die gesuspendeerde deeltjies is sigbaar onder 'n mikroskoop en sal uitsak met verloop van tyd as dit ongestoord gelaat word. Dit onderskei 'n suspensie van 'n kolloïede: in 'n kolloïede is die gesuspendeerde deeltjies kleiner en sak nie uit nie. Kolloïedes en suspensies verskil van oplossings, daarin dat die opgeloste stof in oplossings nie 'n vastestof is nie – in oplossings is die oplosmiddel en opgeloste stof homogeen vermeng.

'n Water-meel suspensie

Kyk ook

wysig