'n Suurchloried of asielchloried is 'n organiese chemiese verbinding wat die funksionele groep -(C=O)Cl bevat. Hulle maak deel uit van die suurhaliede -(C=O)X, waar X=F, Cl, Br of I. Hierdie funksionele groep ontstaan wanneer die -OH groep van 'n karboksielsuurgroep met 'n chlooratoom vervang word.

Suurchloriede is taamlik reaktiewe en vlugtige verbindings wat 'n laer kookpunt besit as die ooreenkomstige suur, omrede die -OH-groep in die sure waterstofbindings kan vorm wat by die suurchloriede nie moontlik is nie. Met water ontbind suurchloriede en stel daarmee soutsuur en die karboksielsuur vry volgens die reaksie:

Dit maak hulle traanverwekkende stowwe wat versigtig behandel moet word. 'n Suurchloried soos fosgeen is selfs in die Eerste Wêreldoorlog as chemiese wapen gebruik.

Vervaardiging

wysig

Die vervaardiging behels 'n reaksie van die karboksielsuur en tionielchloried SOCl2 wat self die suurchloried van swaweligsuur (H2SO3) is.

 
Sintese van asielchloried