Suurheidskonstante

Die Suurheidskonstante vir 'n Brønstedsuur HA in waterige oplossing is die konstante van die ewewig:

Die ewewigskonstante is gedefinieer as:

Die aktiwiteite a(X) kan vir voldoende verdunde spesies gelykgestel word aan die numeriese waarde van molariteit [X] (sonder dimensies) en vir die oplosmiddel aan 1 as die standaardtoestand gekies word as 1 [mol/L] vir die verdunde spesies.

Die waardes vir talle sure is bekend en hulle word gewoonlik getabelleer as volgens:

'n Lae waarde van pKa maak die stof 'n sterk suur.