Tandkas

In die tandheelkunde verwys die "tandkas" na 'n uitsparing in die kaak waarin 'n tand ingebed is.

Deel van 'n bees se tandkas.