Die tellende syfers of beduidende syfers van 'n getal is syfers wat die betekenis dra tot die metingsresolusie.

Die volgende is voorbeelde:

Getal Tellende syfers
23.45 4
23.450 5
12000 ?
1.20E+4 3
0.001230 4