'n Tiener is 'n jong persoon tussen die ouderdom van 10 tot 19 jaar. Volgens sommige definisies begin tienerskap op 14, die jaar waarin tipies na 'n hoërskool oorgeskakel word. In die tienerjare sal 'n kind puberteit deurloop en tot 'n volwassene ontwikkel.

Tieners.

Meeste tieners bly by hulle ouers of voogde en woon tot die ouderdom van 18 'n hoërskool by. Op 18 jaar (in meeste lande, was vroeër 21) word 'n tiener mondig. Mondige persone mag sonder hul ouers/voogde se toestemming trou, kontrakte beklink en hulle eie sake litigeer.

Die term 'tiener' is in 1942 deur marknavorsers bedink op soek na 'n nuwe kategorie vir jongmense wat deur bemarking geteiken kan word. Dit het aanleiding gegee tot 'n identifiseerbare tienerkultuur en -taalgebruik (sleng).