Vaardigheidsontwikkeling

Vaardigheidsontwikkeling is 'n benadering wat daarop mik om 'n raamwerk te voorsien om werkplek- en sektorale strategieë te ontwikkel en te implementeer ten einde die vaardighede van werkers te verbeter. Deel van die strategie is 'n heffing vir die ontwikkeling van vaardighede, wat 'n som geld is wat werkgewers aan die Suid-Afrikaanse Inkomstediens (SAID) moet betaal vir die ontwikkeling van vaardighede van hul werknemers.

Die heffings wat aan die SAID betaal word, word in 'n spesiale fonds gestort. Tagtig persent van die geld in hierdie fonds word onder die verskillende Sektorale Onderwys- en Opleidingsowerhede (SOOO's) versprei, en die ander twintig persent word in die Nasionale Vaardigheidsfonds gestort. Die SOOO's betaal toekennings aan die werkgewers wat 'n fasiliteerder vir vaardigheidsontwikkeling in diens neem. Die Nasionale Vaardigheidsfonds befonds projekte vir die ontwikkeling van vaardighede wat nie onder die beheer van die SOOO's val nie.

Werkgewers kan vyftig persent of meer van die heffings wat hulle aan die SAID betaal het, terugkry. Dit is geld wat van die SOOO of die Nasionale Vaardigheidsfonds afkomstig is, en gebruik word vir opleiding en die ontwikkeling van die vaardighede van hul eie werknemers.

Die Nasionale Vaardigheidsfonds beoordeel die implementering van die Nasionale Vaardigheidsontwikkelingstrategie.