In fisika en veral dinamika is 'n vaste liggaam (of starre liggaam) (Engelse "rigid body") 'n voorstelling van 'n voorwerp wat geen vervorming kan ondergaan nie. Die afstand tussen twee partikels van 'n vaste liggaam verander nooit nie.

Euler se bewegingswette (in Klassieke meganika) beskryf die beweging van starre liggame.

Relatiewe snelheid in 'n vaste liggaam wysig

Partikels in 'n vaste liggaam se afstand vanaf mekaar bly altyd dieselfde. Dus is die enigste relatiewe snelheid wat partikels tot mekaar kan hê loodreg op die verplasings vektor. Dit word verkry deur rotasie van die liggaam.