Vegkuns

Met vegkuns verwys mens na enige stelsel wat die vaardighede en tegnieke van 'n liggaamlike geveg met 'n opponent formaliseer. Daarby kan dit om reël- of onderrigsisteme handel. Die inhoud gaan daarby deelsgewys vanuit die rein praktiese bestek en omvat verdere aspekte soos filosofie, kultuur, religieuse elemente, denkwyses, alledaagse lewe en gesondheid.

'n Judo-gooi.

VoorbeeldeWysig

Voorbeelde van vegkuns: