Maak hoofkeuseskerm oop

Die Verenigde Federale Party (in Engels Union Federal Party) was een van twee partye wat in 1953 van die Verenigde Party afgestig het. Die ander was die Liberale Party, onder leiding van mev. Margaret Ballinger.

StigtingWysig

Hoewel die VP in 1953 alles in die stryd gewerp het om die Nasionale Party te verslaan, het die N.P. wat die verbeelding van meer en meer Afrikaners aangegryp het met sy beleid van afsonderlike ontwikkeling, sy meerderheid vergroot. Besorgdheid en ontnugtering oor die uitslag het gelei tot die afstigting van twee partye. Die een was die Verenigde Federale Party van sen. Heaton Nicholls van Natal in 1953, en die Liberale Party in die dieselfde jaar, die ander.

BeleidWysig

Die party het 'n herverdeling van die magte van die regering sodat meer mag aan die provinsies toegestaan moes word, in wese 'n meer federale stelsel. Die party het voortgebou op die gees en tradisie van die Unionisteparty en die Dominiumparty, wat albei ook hulle groot steun in Natal geniet het.

Die eindeWysig

Die party het nooit 'n impak op die kiesers gehad nie, want 'n jaar of wat later het hy stil-stil van die politieke toneel verdwyn.

BronneWysig

  • Van der Spuy, D.C. (hoofred.), Amptelike Jaarboek van die Republiek van Suid-Afrika (Eerste Uitgawe), Departement van Inligting, Pretoria, 1975.
  • Van Wyk, Bertie (hoofred.), Official Yearbook of the Republic of South Africa 1979, Chris van Rensburg Publications (Pty) Limited, Johannesburg, 1979.
  • Mostert, J.P.C., Politieke Partye in Suid-Afrika, Instituut vir Eietydse Geskiedenis, U.O.V.S., Bloemfontein, 1986.