'n Verkiesing is 'n metode waar 'n aantal persone, die stemgeregtiges, deur middel van 'n stemming bepaal aan wie 'n bepaalde funksie, pos of titel toegeken moet word.

In meeste lande waar verkiesings gehou word, word daar met 'n stempotlood op 'n stembrief gestem.

Verkiesings word ook soms gebruik om uit te klaar wie of wat "die beste" is. As voorbeeld, tydens kompetisies van die Mejuffrou Suid-Afrika of Eurovision-sangfees.

In demokratiese lande word algemene verkiesings elke paar jaar uitgeroep om verteenwoordigers (van die volk) wat die wetgewende organe uitmaak te verkies. Die stemproses verskil drasties van land tot land. In sommige lande word nasionale amptenare apart verkies (soos 'n president), in ander word hulle aangestel. Demokratiese lande kan ook ander tipes verkiesings, soos munisipale en provinsiale verkiesings, uitroep.

Lande wat nie demokraties is nie hou ook soms verkiesings. Dit word gewoonlik gedoen sodat mense 'n plaaslike verteenwoordiger (soos 'n burgemeester) kan kies. Baie lande is ook skynbaar demokraties, maar agter die skerms word 'n outokratiese vorm van regering in stand gehou.

Sien ook

wysig