Vertaler

Wikimedia dubbelsinnigheidsblad

'n Vertaler kan een van die volgende beteknisse hê: