Visual Basic for Applications

Visual Basic for Applications is die Visual Basic programmeertaal wat deel is van Microsoft Office, en wat gebruik word om programme (of macros) binne MS Office programme te skryf.