Vraagteken

Die vraagteken (?) sluit 'n vraag of versoek af, of druk affek uit.

Vraagteken.png

Vrae en versoekeWysig

'n Vraagteken sluit 'n direkte vraag, retoriese vraag, einddeelvraag of intonasievraag af. Bv: Wat is jou naam? Ek sit en wonder: Wat is die doel van die lewe? (AWS, 2017)

AffekWysig

Wanneer 'n vraagteken binne 'n sin gebruik word om affek uit te druk, word dit tussen hakies geplaas. Bv: Haar swangerskap (?) laat haar naar voel. Sy het 'n egte (?) Irma Stern by 'n pandjieswinkel gekoop.

BronWysig

Afrikaanse woordelys en spelreëls, 2017. Kaapstad: Pharos