Die vraagteken (?) sluit 'n vraag of versoek af, of druk affek uit.

Vraagteken.png

Vrae en versoekeWysig

'n Vraagteken sluit 'n direkte vraag, retoriese vraag, einddeelvraag of intonasievraag af. Bv: Wat is jou naam? Ek sit en wonder: Wat is die doel van die lewe? (AWS, 2017)

AffekWysig

Wanneer 'n vraagteken binne 'n sin gebruik word om affek uit te druk, word dit tussen hakies geplaas. Bv: Haar swangerskap (?) laat haar naar voel. Sy het 'n egte (?) Irma Stern by 'n pandjieswinkel gekoop.

BronWysig

Afrikaanse woordelys en spelreëls, 2017. Kaapstad: Pharos