Onder wasse word 'n groot versameling vetterige vastestowwe verstaan, wat gewoonlik uit 'n mengsel van lipiede en/of alkane met 'n taamlik hoë molêre massa bestaan.

Wasse het gewoonlik die volgende eienskappe:

  1. Hulle smelt bokant 'n temperatuur van omtrent 50-60 oC.
  2. Hulle is hidrofobies en onoplosbaar in water.
  3. Hulle kan maklik vervorm word en word by hoër temperatuur sagter.
  4. Hulle los op in organiese oplosmiddels wat min polêr is.
  5. Hulle is brandbaar.

Van die wasse is uit die natuur bekend soos byewas.