Gekondenseerde water uit waterdamp bokant 'n koppie met warm water.

Waterdamp is water in die gasfase. Waterdamp is die gevolg van verdamping.