In die mediese vakterminologie verwys werwel (Latyn "vertebra", Grieks "spondulos") na elk van die 33 bene waaruit die werwelkolom opgebou is. Dit bestaan uit 'n werwelliggaam aan die voorkant en die werwelboog aan die agterkant en omsluit so die werwelopening. Op die werwelboog is verskillende uitsteeksels: Die doringuitsteeksel en die dwarsuitsteeksel is vir die aanhegting van die spiere en die gewrigsuitsteeksels vorm met die werwels daarbo en daaronder 'n gewrig. Die eerste en tweede nekwerwel het 'n heeltemal afwykende vorm. Die borswerwels dra die ribbes, die heiligbeenwerwels is vergroei tot die heiligbeen en die stertwerwels is vergroei tot die stuitjie of stertbeen.

Anatomie van 'n werwel
Werwels van 'n mens