Wikipedia:Betroubare bronne

Outeurs gebruik verskillende bronne om inligting vir artikels in te samel. Die artikel probeer enkele riglyne met betrekking tot die vasstelling van die betroubaarheid van verskillende bronne te gee. Die relevante Wikipedia-beleid is omskryf in Wikipedia:Verifieerbaarheid en Wikipedia:Geen oorspronklike navorsing.

Betroubare bronneWysig

  • Koerantartikels
  • Akademiese werke
  • Woordeboeke soos die HAT (onthou dat artikels nie woorde, maar konsepte moet omskryf)
  • Ens.

Onbetroubare bronneWysig

Die Son is 'n voorbeeld van 'n totale onvanpaste bron vir inligting. Ander onbetroubare bronne sluit in:

  • Facebook
  • Persoonlike webjoernale
  • Persoonlike webwerwe
  • Ens.