Wikipedia:Ingenieursterme

Dit is 'n poging hierdie om Afrikaanse woorde vir algemene Engelse ingenieursterme weer te gee of te skep.

Afrikaans Engels Kommentaar
BVM CFD Bewegingvloei-meganika, wiskundesimulering van o.a. vloeimeganika en termodinamika deur 'n stel vergelykings op te los d.m.v. 'n rekenaarprogram.
Gier Yaw Beweging op die vertikale vlak
Hei Pitch Beweging op die horisontale vlak
Lat(te) Spline(s) 'n Lyn wat verskillende roosterpunte verbind.
Maas Mesh Maas wat bestaan uit roosterpunte en latte.
Rol Roll Beweging om die aksiale as
Rooster Grid
Roosterpunt vertex 'n Punt op die rooster
Steek Pitch Beweging op die horisontale vlak

BronnelysWysig

  • Afrikaans-Engels Engels-Afrikaans Woordeboek