Wisselvorm

(Aangestuur vanaf Wisselvorme)

'n Wisselvorm is 'n alternatiewe vorm of variant van 'n woord wat anders gespel word, maar steeds korrek is. Die een kan dus die ander vervang sonder om die betekenis te verander. As voorbeeld: "skryf" en "skrywe" is wisselvorme.

In geskrewe kommunikasie word voorkeur aan die kortste vorm gegee. Met ander woorde, "skryf" eerder as "skrywe". Voorkeur behoort ook aan eg Afrikaanse spelwyses gegee te word, m.a.w. gebruik eerder "Sjinees" as "Chinees"; ook eerder "Wiking" as "Viking". In 'n bepaalde dokument moet verkieslik konsekwent by slegs een wisselvorm gehou word.

VoorbeeldeWysig

Enkele voorbeelde van wisselvorme:

 • "ander" / "andere"
 • "aspirien" / "aspirine"
 • "bestraffing" / "bestrawwing"
 • "bylae" (mv. bylaes) / "bylaag" (mv. bylae)
 • "diabeet" / "diabetikus"
 • "indiwidu" (*) / "individu"
 • "laboratoria" / "laboratoriums"
 • "Meksiko" (*) / "Mexiko"
 • "privaat" / "private"
 • "proteïne" (mv. proteïnes) / "proteïen" (mv. proteïene)
 • "restaurant" / "restourant"
 • "Sjinees" (*) / "Chinees"
 • "skryf" / "skrywe"
 • "vergaderinge" / "vergaderings"
 • "vitamine" (mv. vitamines) / "vitamien" (mv. vitamiene)
 • "Wikings" (*) / "Vikings"

(* = Afrikaanse spelwyse)

UitsonderingsWysig

Die volgende woorde is nie wisselvorme nie, omrede hulle verskillende woordsoorte is:

 • marine (S.nw.) / mariene (B.nw.)
 • stereotipe (S.nw.) / stereotiepe (B.nw.)

Verdere naleeswerkWysig