1 Timoteus

vyftiende boek van der Nuwe Testament, kompos van 6 hoofstuks

1 Timoteus is die 15de boek in die Nuwe Testament van die Bybel. Hierdie boek, 'n brief aan Timoteus tesame met sy tweede brief aan Timoteus en saam met die brief aan Titus, is nie soos Paulus se ander briewe aan gemeentes gerig nie maar aan indiwidue. Die drie briewe handel veral oor die vereiste waaraan die gemeente se ampsdraer of leiers moet voldoen. Daarom word die briewe ook die pastorale briewe genoem: briewe aan die herders of pastors van die gemeente.

In hierdie brief word Timoteus aangemoedig om standvastig te bly in die geloof en hom nie te bemoei met dwaalleerstellings waardeur die gemeente in die war gebring word nie. Hy moet toesien dat onberispelike manne wat geskik is vir die werk, aangewys word as ouderlinge en diakens en dat vroue van goeie karakter hulle bystaan. Vervolgens kry Timoteus raad oor hoe hy sy pligte moet uitvoer as goeie dienaar van Christus.