Bybelgenootskap van Suid-Afrika

Die Bybelgenootskap van Suid-Afrika is 'n maatskappy sonder winsoogmerk wat homself te doel stel om bekostigbare Bybels aan alle Suid-Afrikaners, in hulle eie taal en in geskikte formate beskikbaar te stel. Die genootskap is 'n volle lid van die Wêreldbond van Bybelgenootskappe, 'n wêreldwye netwerk wat in meer as 240 lande en gebiede werksaam is. Hulle hoofkantoor is in Bellville, met vyf streekkantore in Kaapstad, Bloemfontein, Durban, Kempton Park en Port Elizabeth. Hulle publikasieprogram word deur geldinsameling befonds en sluit die vertaling, produksie en verspreiding van Bybels in.

Geskiedenis

wysig

Op 23 Augustus 1820 vind die stigtingsvergadering van die South African Bible Society, 'n hulpvereniging van die Britse en Buitelandse Bybelgenootskap, in die destydse Government House (Tuynhuys) onder voorsitterskap van die waarnemende Goewerneur, Sir Rufane Donkin, plaas. Hulle aanvanklike doel was om Bybel vir die inwoners van die Kaap beskikbaar te stel.

Hierdie klein hulpvereniging het gegroei tot wat ons vandag ken as die Bybelgenootskap van Suid-Afrika, 'n ten volle outonome organisasie wat funksioneer as 'n maatskappy sonder winsoogmerk. Die Bybelgenootskap met sy hoofkantoor in Bellville, is landswyd in 11 streke verdeel. Die verskillende kerkgenootskappe is lede van die Bybelgenootskap. Kerke benoem verteenwoordigers op die verskillende streekkomitees. Die hoogste gesagsliggaam is 'n Raad van Direkteure bestaande uit agt lede.

Vandag is die Bybelgenootskap verantwoordelik vir die vertaling van die Bybel in al die tale van Suid-Afrika. Daar word dikwels na Bybelvertaling is die hart van Bybelgenootskapwerk verwys. Reeds van die begin van Bybelvertaling in Suid-Afrika was die Bybelgenootskap betrokke. Die heel eerste volledige Bybelboek wat in 'n Suid-Afrikaanse taal verskyn het, was die Evangelie volgens Lukas wat deur Robert Moffat in Tswana vertaal is en in 1830 in Kaapstad gedruk is. Die Bybelgenootskap het die papier daarvoor verskaf en ongeveer R100 bygedra tot die drukkoste. In 1857 verskyn die Tswana Bybel, die eerste volledige Bybel in 'n Suid-Afrikaanse taal. Vandag is die Bybel beskikbaar in al die land se 11 amptelike tale.

  • Smit, ds. A.P. 1970. God het laat groei. Kaapstad: Bybelgenootskap van Suid-Afrika.

Sien ook

wysig

Eksterne skakels

wysig