Robert Moffat

Skotse sendeling

Robert Moffat (Ormiston, Skotland, 21 Desember 1795 - Engeland, 9 Augustus 1883) was 'n Skotse sendeling.

Robert Moffat

Hy kom in Januarie 1817 na Suid-Afrika as sendeling van die Londense Sendinggenootskap en vestig hom in 1818 op Afrikanerskraal in Namakwaland om sy sendingwerk daar te verrig. Hy bring in 1819 besoek aan Kaapstad en verhuis twee jaar later na Kuruman. In 1829 besoek hy Silkaats, die Matabelehoof. Die volgende jaar reis hy na Kaapstad om die werke wat hy in Tswana geskryf het, te laat druk. Vyf jaar later vergesel hy 'n wetenskaplike geselskap onder leiding van dr. Andrew Smith na Silkaats. Hy voltooi die Bybelvertaling in Tswana in 1857 nadat hy intussen in 1838 besoek aan Engeland gebring het. In 1870 preek hy vir die laaste keer op Kuruman en vertrek later daardie jaar vir oulaas na Engeland.

Bronne

wysig
  • Albertyn, C.F. dr. (hoofred.), 1972. Die Afrikaanse Kinderensiklopedie. Kaapstad: Nasou.