Organisasie sonder winsoogmerk

(Aangestuur vanaf Nie-winsgewende organisasie)

'n Organisasie sonder winsoogmerk (afgekort OSW, ook organisasie sonder winsbejag of -motief, of Artikel 21-maatskappy indien hulle ingevolge die Suid-Afrikaanse Maatskappywet geÍnkorporeer is) is 'n organisasie wat nie die wins daarvan onder aandeelhouers of eienaars verdeel nie, maar dit aanwend ter bereiking van die doel van die organisasie. Voorbeelde van OSW's sluit in liefdadigheidsorganisasies, vakbonde, en publieke artistiese organisasies. 'n Organisasie sonder winsoogmerk kan ook ingevolge ander wetgewing in die lewe geroep word, of kan selfs as klubs (byvoorbeeld sportklubs, boekklubs, ens.) deur onderlinge ooreenkoms tot stand kom. Die meeste regerings en regeringsagentskappe voldoen aan die definisie van 'n organisasie sonder winsoogmerk, maar hulle word dikwels nie as tipiese organisasies sonder winsoogmerk beskou nie.

In Suid-AfrikaWysig

  • Registreer OSW's wat as maatskappye wil inkorporeer by die Maatskappye en Intellektuele Eiendoms Registrasiekantoor[1]as 'n maatskappy wat nie 'n aandelekapitaal het nie, en word ingelyf ingevolge die Maatskappywet 71 van 2008, ingevolge die eerste Bylae van daardie Wet.
  • OSW's kan ook registreer by die departement van maatskaplike ontwikkeling ten einde geld van die publiek in te samel as donasies wat aangewend word vir bedryfskapitaal.
  • OSW's kan ook ingevolge verskeie ander wette tot stand kom, selfs deur onderlinge ooreenkoms in die geval van kleiner OSW's.

VoorbeeldeWysig

Enkele voorbeelde van organisasies sonder winsoogemerk:

Sien ookWysig

VerwysingsWysig

  1. CIPRO [1]