Federasie van Afrikaanse Kultuurvereniginge

Die Federasie van Afrikaanse Kultuurvereniginge (afgekort FAK) is 'n artikel 21-maatskappy sonder winsbejag wat in Desember 1929 gestig is om die landwye koördinering van Afrikaner-kultuurorganisasies te behartig.

Die eerste uitvoerende komitee van die pas gestige Federasie van Afrikaanse Kultuurvereniginge in 1929. Mabel Jansen was die eerste vroulike lid van die uitvoerende komitee en dekades lank ook die enigste. Sy dien as lid tot 1935 en op 11 Julie 1974 ken die FAK aan haar die Erepenning vir Volksdiens toe. Die ander lede was (van links na regs): I.M. Lombard, dr. N.J. van der Merwe (voorsitter), L.J. Erasmus, prof. T.J. Hugo (ondervoorsitter) en prof. E.C. Pienaar. Dié komitee is op 18 Desember 1929 in 'n stampvol Bloemfonteinse stadsaal op die FAK se stigtingsvergadering gekies.
Prof. Gawie Cillié was voorsitter van die FAK van 1980 tot 1984.

Hul lede bestaan nie net uit nasionale en provinsiale Afrikaanse organisasies nie, maar het ook individuele lede. Die FAK stel homself ten doel om die belange van Afrikaners en die Afrikaanse wêreld in die algemeen te bevorder. Die FAK skakel en onderhandel met die regering namens sy lede-organisasies (sonder om hulle reg om dit self ook te doen weg te neem). Lede van die FAK verkies jaarliks verteenwoordigers vir hul direksie. Tydens die jaarlikse ledevergadering word ook verslag van aktiwiteite gedoen en verdere optrede beplan.

Sien ookWysig

Eksterne skakelsWysig