Acre

Wikimedia dubbelsinnigheidsblad

Die stad was die laaste ene wat nog tot 1291 in die hande van die Kruivaarders gebly het. Sien hoofartikel oor Akko.