Die Albionfontein (Albion Spring) is verreweg die sterkste natuurlike varswaterbron in Kaapstad se stadsgebied.

Dit lê tussen Rouwkoopweg en Albion Spring Close in Nuweland, oos van die presidentswoning Genadendal, wes van die Liesbeek en by 33° 58.007′ suid en 18° 28.073′ oos.

Hierdie bron lewer gemiddeld 2.8 miljoen liter water per dag, maar in 1995 was dit soms selfs so hoog as 4.63 miljoen liter en in 1999 so laag as 1.44 miljoen liter. Alhoewel die vloei nou redelik konstant is, wissel dit tog tussen die droë somermaande en die reëntyd. Die munisipaliteit van Kaapstad pomp die water in sy verspreidingsnetwerk en oortollige water word dikwels deur inwoners by die bron afgehaal of dit vloei na die Liesbeek.

Die bron is van kultuurhistoriese belang. Die oorspronklike plaas Rouwkoop is in die 1660’s aan die Kaapse vryburger Harman Remajenne toegeken. In 1816 is die plaas verdeel en elke deel sou op ‘n 400 000 liter water per dag uit die oog geregtig wees. Die jaar daarna is ‘n watermeul opgerig. In 1886 is ‘n ysfabriek by die fontein begin en in 1889 is ‘n stoompomp op die fontein geplaas. Twee jaar later is die eerste keer water in die munisipale pypnetwerk gepomp.

Daar is ten minste 13 noemenswaardige natuurlike fonteine in en naby Kaapstad se middestad. In die stadskern is die Stadsfontein en Waterhof en daar naby die Tafelbergbron. Die suidelike voorstede het die Albionbron, die Nuwelandbron, die Palmboombron, die Kommetjiebron (in Kildareweg) en die Kirstenboschbron.

Bibliografie wysig

  • Kamaldien, Yaced: Not all spring water in Cape Town clean for drinking. 4 Februarie 2018. (op internet)
  • Universiteit van Kaapstad, Departement van Argeologie: Phase 2 archaeological investigation: Albion springs, Rondebosch. Februarie 1993. (op internet)
  • Wu, Changhong: Groundwater occurrence in the Table Mountain area of Cape Town. Bellville: Universiteit van Wes-Kaapland, M.Phil.-verhandeling, 2008. (op internet)

Lees ook wysig