Die Boek van Tobit is 'n Ou Testamentiese apokriewe boek en vertel die verhaal van Tobit, 'n man uit die stam van Naftali, wat deur die vyand as gevangene na Nineve weggevoer is. Dit handel oor Tobit, sy vrou, Sara, en hulle seun Tobias. In die verhaal kruis hulle paaie ook met die engel Rafael en ook met die jong meisie Sara, op wie die duiwel Asmodeus verlief is. Asmodeus vermoor die mans wat met haar trou een vir een.

Die skrywer van die boek is onbekend en daar word vermoed dat die boek tussen die jare 225 en 175 v.C. geskryf was. Die boek is oorspronklik in Hebreeus of in Aramees geskryf.

  • APOKRIEWE Ou en Nuwe Testament. Verlore boeke uit die Bybelse tyd. Jan van der Watt, Francois Tolmie. 2005. ISBN 1-77000-192-1