Maak hoofkeuseskerm oop

Die Apokriewe boeke is die Joodse geskrifte wat nie in die Hebreeuse Bybel of die meeste moderne Bybels ingesluit is nie. Hierdie boeke hoort nie in die Bybel nie of het nié dieselfde gesag as die boeke van die Bybel nie. Die woord apokrief kom van 'n Griekse woord wat beteken om iets weg te laat. Daar is Ou Testamentiese apokriewe en Nuwe Testamentiese apokriewe.

Die woord apokrief kom van die Grieks en beteken "verborge" of "geheim". Met die term apokriewe boeke word dié geskrifte aangedui wat oënskynlik Bybels is omdat hulle aan die naam van 'n geïnspireerde skrywer gekoppel word of aanvullende mededelings doen oor Bybelse gegewens, maar nie amptelik as Bybelboeke aanvaar word nie. Apokrief beteken hier nie-kanoniek, oftewel nie deel van die Bybel nie.

Wanneer bepaal moet word watter boeke as apokrief bestempel moet word, is daar een belangrike verskil in opvatting tussen Protestante en Rooms-Katolieke. Dit gaan egter nie om die Nuwe Testament nie: AI die legendariese verhale wat afsonderlik van die Nuwe Testament ontstaan het, soos byvoorbeeld die sogenaamde evangelies oor die jeug van Jesus en "handelinge" van verskillende apostels, is deur Protestante sowel as Rooms-Katolieke eenparig as deel van die Bybel verwerp.

Wat die Ou Testament betref, bestaan daar wel 'n meningsverskil. By Protestante het die benaming apokriewe boeke in die algemeen gedui op 'n bepaalde groep boeke wat geskrifte genoem moet word, maar waarvan die meeste wel as kanonieke boeke deur Rooms-Katolieke aanvaar word. Dit is hoofsaaklik 'n reeks geskrifte wat nie in die Hebreeuse Bybel voorkom nie, maar wel in die ou Griekse Bybelvertaling, die Septuagint. Die Rooms-Katolieke dui dié geskrifte aan met die tegniese term "deuterokanonieke boeke". Hulle is as aanhangsel in ou uitgawes van die Nederlandse Statebybel opgeneem; ook in die uitgawe van die nuwe Bybelvertaling van die Evangelies-Lutherse Kerk, kan 'n mens die meeste daarvan in 'n afsonderlike afdeling tussen die Ou en Nuwe Testament kry.

Inhoud

Ou Testamentiese apokrieweWysig

Nuwe Testamentiese apokrieweWysig

EvangeliesWysig

HandelingeWysig

BrieweWysig

OpenbaringsWysig

  • Openbaring van Petrus
  • Openbaring van Paulus
  • Openbaring van Tomas

BronWysig

  • Apokriewe ou en nuwe Testament. Verlore boeke uit die Bybelse tyd. 2005. Jan van der Watt. Francois Tolmie. ISBN 1-77000-192-1
  • Wêreldspektrum, Volume 2, bl.39, ISBN 0908409419