Wysheid van Salomo

Die Wysheid van Salomo is 'n Ou Testamentiese apokriewe boek. Die titel van die boek is misleidend want die boek is nie deur Salomo geskryf nie. Die boek was waarskynlik geskryf deur 'n Hellenistiese Jood wat in die Egiptiese stad Aleksandrië geskryf was. Die boek was oorspronklik in Grieks geskryf

  • APOKRIEWE Ou en Nuwe Testament. Verlore boeke uit die Bybelse tyd. Jan van der Watt, Francois Tolmie. 2005. ISBN 1-77000-192-1