Wysheid van Ben Sirag

Die Wysheid van Ben Sirag is 'n Ou Testamentiese apokriewe boek en gee die wysheid van Ben Sirag weer, 'n wysheidsleraar. Die boek is in 190 v.C. deur Jesus ben Eleasar ben Sirag in Hebreeus geskryf. Sy kleinseun het dit omtrent 60 jaar later na Grieks vertaal. Die boek is ook later in Latyn en Siries vertaal. Die boek is saamgestel uit 'n klomp los spreuke.

Bron Wysig

  • APOKRIEWE Ou en Nuwe Testament. Verlore boeke uit die Bybelse tyd. Jan van der Watt, Francois Tolmie. 2005. ISBN 1-77000-192-1