Evangelie volgens Nikodemus

(Aangestuur vanaf Evangelie van Nikodemus)

Die Evangelie volgens Nikodemus is 'n Nuwe Testamentiese apokriewe geskrif en bestaan uit twee dele: Die Handelinge van Pilatus en Christus se besoek aan die doderyk. Die twee dele het onafhanklik van mekaar ontstaan en is later bymekaargevoeg om een boek te vorm.

Groep wat Jesus in die graf lê. Die persoon links is Nikodemus.

Die eerste deel van die evangelie begin met 'n voorwoord deur iemand met die naam Ananias. Hy maak die stelling dat hy die oorspronklike Hebreeuse rekords ten opsigte van Jesus se dood wat deur Nikodemus geskryf is, in die hande gekry en dit in Grieks vertaal het. Dit is nie waar nie en die skrywers van albei boeke is onbekend, maar daar word aanvaar dat die eerste gedeelte voor die tweede gedeelte geskryf is. Die Handelinge van Pilatus is vermoedelik tussen 300 en 350 n.C. en Christus se besoek aan die doderyk tussen 450 en 550 n.C. geskryf. Eers het hierdie verhale 'n geweldige invloed op die latere kerkgeskiedenis gehad. Meer as 500 kopieë het daarvan behoue gebly in Grieks, Latyn, Siries, Aramees en Georgies. Die twee verhale in hierdie evangelie het egter geen geskiedkundige waarde nie.

  • APOKRIEWE Ou en Nuwe Testament. Verlore boeke uit die Bybelse tyd. Jan van der Watt, Francois Tolmie. 2005. ISBN 1-77000-192-1