Brigitte Mabandla

Brigitte Mabandla (23 November 1948 – ) is 'n Suid-Afrikaanse politikus en voormalige kabinetsminister, en lid van die African National Congress. In die middel van die 1970's werk sy as jeugkoördineerder by die Instituut vir Rasseverhoudinge in Durban, maar vertrek na Suid-Afrika na Zambië waar sy haar LLB-graad verwerf het. Tussen 1981 en 1983 doseer sy Engels en die regsgeleerdheid aan die Botswana-polytegniek en van 1983 tot 1986 gee sy handelsreg aan die Botswana Instituut vir Administrasie en Handel. Van 1986 tot 1990 was sy die Regsadviseur van die ANC se Regs- en grondwetlike departement. Gedeurende hierdie tyd spesialiseer sy in kinderregte, menseregte en grondwetlike aangeleenthede.

Brigitte Mabandla
Brigitte Mabandla

Persoonlike besonderhede
Politieke party African National Congress

Na die ontbanning van die ANC en ander politieke organisasies het sy teruggekeer na Suid-Afrika as deel van die ANC se onderhandelingspan en is sy tans lid van die party se grondwetlike kommissie. Sy is die medestigter van die Nasionale Komitee vir die Regte van die Kind en het wêreldwyd gereis om kinders se regte te bevorder. In 1995 word sy die Adjunkminister van Kuns, Kultuur, Wetenskap en Tegnologie en in 2003 word sy as Minister van Behuising aangestel. Mabandla was jeugkoördineerder van die Instituut vir Rasseverhoudinge in Durban en sy het die konsep van oop en winterskool geïnisieer, wat kinders van alle rassegroepe in staat stel om van 1974 tot 1975 deel te neem aan opvoedkundige programme.[1]

Sy was dosent in Regte en Engels aan die Botswana Polytechnic vanaf 1981 tot 1983 en sy doseer ook Handelsreg aan die Botswana Instituut vir Administrasie en Handel vanaf 1983 vanaf 1986. Sy was regsadviseur van die ANC Lusaka Departement van Regs- en Staatkundige Sake van 1986 tot 1990.

Mabandla was 'n lid van die ANC se grondwetlike komitee en was deel van die onderhandelingspan vir die periode 1990 tot 1994. Sy was lid van die Nasionale Komitee vir die Regte van die Kind (NCRC) en sameroeper van die regskomitee van die NCRC wat die klousule oor kinders se regte voorgelê het. Sy was ook stigter en koördineerder van navorsingsprojekte oor vroueregte en kinderregte aan die Gemeenskapsregsentrum van die Universiteit van Wes-Kaapland.

Mabandla het geslagsprojek gekoördineer oor die bevordering van vroueregte en navorsing oor vroulike grondwetlike regte; en het nou saamgewerk met nie-regeringsorganisasies (NRO's) en kundiges op die gebied van menseregte, minderheidsregte, kinderregte, gestremdes se regte en veral vroueregte.

Sy word in Desember 2007 lid van die Nasionale Uitvoerende Raad (NUK) van die ANC.[2]

Verwysings

wysig