Bryanston Parallelmediumskool

Bryanston Parallelmediumskool in ’n staatslaerskool in Bryanston, Gauteng, wat onderrig tot gr. 7 bied aan Afrikaanse en Engelse leerders in afsonderlike klasse.

Dis die enigste staatskool tussen die Laerskool Rooihuiskraal in Centurion in die noorde en die Laerskool Unika en Hoërskool Randburg in die suide, ’n afstand van amper 30 km, wat onderrig deur medium Afrikaans bied, ten spyte daarvan dat Midrand volgens die sensus van 2011 5 881 inwoners gehad het wat hul huistaal as Afrikaans aangedui het. In daardie stadsgebied is wel in 2013 die privaat Midrand Afrikaanse Akademie gestig.

Die Laerskool Bryanston het in 1970 met onderrig begin nadat ’n behoefte aan ’n Afrikaanse primêre skool in die ontwikkelende gebied van Bryanston ontstaan het. S.J. Coetzer het tot 1971 as hoof waargeneem. In Januarie 1972 het J. Oosthuizen die leisels as eerste permanente hoof opgeneem en dié amp tot April 1976 beklee. J. Branders was die hoof van toe tot Desember 1985. ’n Vrou, M. Snyman, was daarna waarnemende hoof, tot A. Viljoen in Januarie 1987 oorgeneem het. Hy het gebly tot Junie 1990. Nog ’n waarnemende hoof, B. de Klerk, was van Augustus 1990 tot April 1992 aan die stuur van sake. A. Potgieter was van toe tot Desember 1999 die laaste hoof van die Laerskool Bryanston.

Van Januarie 2000 af het die skool oorgeskakel na ’n parallelmediummodel nadat die dalende getal Afrikaanssprekende leerders dié verandering genoodsaak het. Mev. A. Senekal is van Januarie tot April 2000 aangestel as waarnemende hoof. R.J.A. Kachelhoffer het in April 2000 die permanente hoof geword.

Die leerlingtal het sedert 2000 meer as verdubbel. Bykomende sportvelde is onder meer in gebruik geneem, nog 19 klaskamers is gebou, ’n nuwe kantoorblok is opgerig en die oue in ’n personeelkamer en musieksentrum omskep. ’n Moderne rekenaarsentrum is geskep waar alle leerders van gr. 1 tot 7 rekenaaropleiding ontvang. Ook is ’n nasorgsentrum met huiswerkklasse begin.

BronneWysig