Carfo, die Christelike Afrikaanse Rolprent en Fotografiese Organisasie, was ‘n filmmaatskappy onder beskerming van die NG Kerk.

Die doel van die firma was om met hul films voorligting aan die gemeenskap te gee, die gemeenskap te onderrig en inligting te verskaf. Sodoende moes die openbare mening gevorm word. Afrikaanstalige films deur Afrikaanssprekendes vervaardig sou help om die kulturele imperialisme van ingevoerde films uit Hollywood teen te werk.

Geskiedenis

wysig

Sedert ongeveer 1938 het die strewe bestaan om so ‘n filmhuis op die been te bring. Na aanvanklike mislukkings het ‘n groep dominees in 1947 Carfo gestig. In die begin is semi-dokumentêre films vervaardig van sterk wisselende kwaliteit. Net voor die 1960’s is begin om vollengte speelfilms te maak en het die gehalte aansienlik verbeter. Carfo se films was veral op die platteland baie gewild omdat hulle op die afgeleë klein dorpe in kerksale vertoon is. Verskeie van die films is geregisseer deur Kappie Botha.

Bekendste films

wysig

Carfo het so ‘n 40 films gemaak. Die bekendstes was

Lees ook

wysig

Bibliografie

wysig
  • Wheeler, Philippus Ferdinand: Lokale realisme in speelprente van RARO en Carfo – ‘n inhoudsontleding. Ongepubliseerde M.A.-verhandeling, Universiteit van die Oranje-Vrystaat, 1988 (scholar.ufs.ac.za)