Chemiese verwering

Chemiese verwering is 'n proses waar die samestelling van gesteentes/rotsvormende minerale chemies verander, gewoonlik a.g.v. blootstelling aan suurstof en water. Dit vind plaas met 'n geleidelike proses waar die rotsvormende minerale aanpas by die temperatuur- en druktoestande op of naby die oppervlak. Tydens hierdie proses skakel die minerale om in nuwe sekondêre minerale soos kleiminerale.

Verskil tussen chemiese en meganiese verwering wysig

In teenstelling met chemiese verwering, waar die mineralogie van die gesteente verander, breek meganiese verwering die gesteentes in kleiner gedeeltes op sonder dat die mineralogie verander.

Faktore wat tipe verwering bepaal of beïnvloed wysig

Daar is 'n verskeidenheid faktore wat bepaal watter tipe verwering plaasvind, asook die tempo van verwering.

  • Klimaat
  • Tipe gesteente / mineralogie
  • Topografie / energie van die omgewing
  • Biologiese werking
  • Erosie