Colesberg (kiesafdeling)

Colesberg was 'n kiesafdeling van die Suid-Afrikaanse Volksraad vanaf die eerste algemene verkiesing op 15 September 1910Uniewording op 31 Mei daardie jaar, tot in 1974.

Dr. H.A. Lamprecht, leraar van die NG gemeente Colesberg van 1915 tot 1928 en daarna Volksraadslid vir die kiesafdeling van 1929 tot sy dood in April 1932.

In 1948, '53, '58 en '61 kombineer Colesberg met De Aar, waarna dit weer twee afsonderlike kiesafdelings word in 1966. In 1974 verdwyn Colesberg, maar De Aar bestaan voort tot 1994.

Bronne wysig

  • Schoeman, B.M. 1977. Parlementêre verkiesings in Suid-Afrika 1910-1976. Pretoria: Aktuele Publikasies.