Hendrik Adriaan Lamprecht

Dr. Hendrik Adriaan Lamprecht (George 17 Augustus 1872 - George 11 April 1932) was 'n leraar in die Nederduitse Gereformeerde Kerk en die laaste drie jaar van sy lewe die Nasionale Party se Unie-Volksraadslid vir Colesberg.

Dr. H.A. Lamprecht
Dr. Hendrik Adriaan Lamprecht
Hendrik Adriaan Lamprecht

Naam Hendrik Adriaan
Geboorte 17 Augustus 1872
George, Kaapkolonie
Sterfte 11 April 1932
George, Kaapprovinsie
Kerkverband Nederduits Gereformeerd
Gemeente(s) Johannesburg-Oos, Colesberg
Jare aktief 1905-1927
Kweekskool Kweekskool, Stellenbosch

Opleiding

wysig

Hoewel hy kleintyd min onderwys ontvang het, het hy hom as jong man aan die openbare skool op George ingeskryf en later is hy na Stellenbosch waar hy aan die Victoria-kollege in 'n betreklike kort tyd sy voor-B.A.-admissie afgelê het. In 1901 is hy tot die Kweekskool toegelaat en in 1904 gelegitimeer.

Twee gemeentes

wysig

Die volgende jaar is Lamprecht as hulpprediker georden van die toe agt jaar oue NG gemeente Johannesburg-Oos, waar ds. P.G.J. Meiring van 1897 die aanvoorwerk gedoen het, maar in 1904 vertrek het na die NG gemeente Graaff-Reinet. Kort daarna is Lamprecht as predikant van dié Johannesburgse gemeente georden en bevestig. Hier het hy tot 1912 gearbei, toe hy na die Vrye Universiteit van Amsterdam gaan vir verdere teologiese studie en sy doktorsgraad in 1915 behaal met die proefskrif "Het Nationalisme in de Jodenzending".

 
Die eerste drie predikante van die NG gemeente Johannesburg-Oos: dr. H.A. Lamprecht, P.G.J. Meiring en William Nicol, tydens die sitting van die Federale Raad van die NG Kerk in Johannesburg in 1919.
 
Tydens sy dienstyd is die kerktoring aangebring aan die gebou van die NG gemeente Colesberg.

Hy keer na Suid-Afrika terug en word op 9 Oktober 1915 as predikant van die NG gemeente Colesberg beroep en bevestig. In daardie jaar het hy die Kaapse Sinode vir die eerste maal bygewoon. Dit was 'n baie belangrike vergadering omdat die aanbevelings van 'n spesiale vergadering van die Raad der Kerken oor die opstand in die Vrystaat (die 1914-Rebellie) en sy nasleep behandel moes word. Tydens dié bespreking het Lamprecht bewys gelewer van sy noukeurige Skrifstudie en treffende toepassing van die tersaaklike beginsels. Hy het ook deelgeneem aan die Sinodes van 1919, 1924 en 1928. In die werksaamhede van die laasgenoemde Sinode, wat vir 'n groot deel met die leer van die Kerk te doen gehad het na aanleiding van die stryd teen wat sommiges beskryf het as prof. John du Plessis van die Kweekskool se "dwaalleringe", het Lamprecht 'n leidende aandeel gehad.

Volksraadslid

wysig

Kort daarna het hy om gesondheidsredes met pensioen afgetree en in 1929 se algemene verkiesing word hy Volksraadslid vir Colesberg. Dat hy gewild in sy voormalige gemeente moes gewees het, blyk daaruit dat hy vir die Nasionale Party 1 731 stemme op hom verenig vergeleke met G.A. Louw van die Suid-Afrikaanse Party se 1 415, vir 'n meerderheid van 316. In die algemene verkiesing van 1924 het Louw Colesberg vir die SAP gewen met 'n meerderheid van 104 teen die NP. Ná Lamprecht se dood, op sy tuisdorp op 11 April 1932, behou ds. C.W.M. du Toit Colesberg in die tussenverkiesing op 6 Julie 1932 vir die NP, maar met 'n verkleinde meerderheid van 201 stemme. In 1933 se verkiesing is De Villiers onbestrede vir die SAP-NP-koalisie verkies waaruit die Verenigde Party in Desember 1934 sou ontstaan, maar in 1938 verg dit bloedsweet vir die NP se F.H. Boltman om die saamgestelde kiesafdeling Albert-Colesberg teen die VP te behou met 'n meerderheid van net 34 stemme.

Bronne

wysig
  • Dreyer, eerw. A. (samesteller). 1932. Jaarboek van die Nederduits-Gereformeerde Kerke in Suid-Suid-Afrika vir die jaar 1933. Kaapstad: Jaarboek-Kommissie van die Kerke.
  • Olivier, ds. P.L.. 1952. Ons gemeentelike feesalbum. Kaapstad en Pretoria: N.G. Kerk-uitgewers.
  • Schoeman, B.M. 1977. Parlementêre verkiesings in Suid-Afrika 1910-1976. Pretoria: Aktuele Publikasies.