Pieter Gerhardus Jacobus Meiring

Ds. Pieter Gerhardus Meiring (Worcester, 20 Desember 1866Kaapstad, 15 Mei 1938) was 'n leraar van die Nederduitse Gereformeerde Kerk en redakteur van die Kerk se weekblad, die Kerkbode.

Ds. P.G.J. Meiring.
Ds. Meiring en sy gesin, onder wie sy medeleraar in die NG gemeente Rondebosch, ds. Arnold Meiring.
Ds. en mev. Meiring.

Opleiding

wysig

Meiring is 'n afstammeling van ds. Arnoldus Mauritius Meiring, wat in 1743 na Suid-Afrika gekom het en predikant was van die kerk op Roodezand (nou Tulbagh). Hy is op Worcester gebore waar hy ook sy skoolopleiding ontvang. Later skryf hy in aan die Victoria Kollege op Stellenbosch en slaag sy B.A.-eksamen in 1888 met lof. Hy studeer verder in die teologie aan die Kweekskool en word in 1892 gelegitimeer.

Predikant

wysig

Kort daarna, op 27 Januarie 1893, word hy as hulpprediker in De Nieuwe Kerk (NG gemeente Tamboerskloof) in Kaapstad bevestig. Later word hy medeleraar van die gemeente met as spesiale werkkring die Buitenkantstraat-wyk, wat in 1944 as die NG gemeente Tafelberg van Tamboerskloof sou afstig.

Van 1897 tot 1904 is hy leraar van die NG gemeente Johannesburg-Oos, die sogenaamde Irenekerk in Doornfontein. In dié tyd word hy scriba van die Algemene Kerkvergadering en mederedakteur van De Vereniging, kerkblad van die destydse Transvaalse Kerk. Hy bedank albei ampte en vertrek in 1904 na die NG gemeente Graaff-Reinet, waar hy tot 1907 arbei. Hierna vertrek hy na die Paarl om daar as leraar te werk. Sy volgende en laaste gemeente is Rondebosch, wat destyds klein was en die geldelike toestand sorgwekkend. Ds. Meiring is in 1922 gevra om die gemeente teen 'n geringe vergoeding en saam met sy ander werksaamhede deeltyds te bearbei. Sy seun, ds. Arnold Meiring, werk as voltydse leraar in die gemeente van 1932 tot 1938, ses maande na sy vader se dood.

Kerkbode-redakteur

wysig

Hy neem deeltyds as redakteur van die Kerkbode waar, aanvaar die amp as voltydse redakteur in 1921 of '23 (bronne verskil) en bly in die amp aan tot en met sy dood in 1938. Meiring was bevriend met prof. John du Plessis en tydens sy redakteurskap is hy en die Kerkbode onvermydelik by die leersaak teen Du Plessis betrek. Meiring het neutraal probeer bly, maar die beswaarmakers teen Du Plessis wou hê hy en die blad moes die amptelike, behoudende standpunt steun. Daarom ontruim Meiring sy redakteurstoel ses maande lank van April tot Augustus 1931.

Van hom is in sy leeftyd gesê: "Hy is 'n man wat sy volk ken, sy kerk innig liefhet en sy belange steeds op waardige wyse verteenwoordig. Hy besit 'n geniale en aantreklike persoonlikheid en is boweal 'n evangeliedienaar in die ware sin van die woord."

Bronne

wysig
  • Gaum, Frits, red. (hoofred.), Christelike Kernensiklopedie, Wellington: Lux Verbi.BM, 2008.