Dr. Frits (Frederik Malherbe) Gaum (Germiston, Transvaal, 25 April 1940 - ) is 'n emeritus-predikant van die Nederduitse Gereformeerde Kerk, oudredakteur van die Kerk se amptelike mondstuk, Kerkbode, en 'n skrywer.

Dr. Gaum in 2014.
Dr. Frits Gaum en sy vrou, Henda Gaum.

Gaum matrikuleer aan die Hoërskool Vryburger in Primrose en studeer aan die Universiteit van Pretoria, Stellenbosch en die Oranje-Vrystaat. In 1969 behaal hy die graad D.Litt. en maak geskiedenis deurdat hy die eerste predikant van Kuruman was wat 'n doktorsgraad ontvang het. Sy proefskrif het gehandel oor die literêre gehalte van die gesange wat indertyd in gebruik was in die NG Kerk. In 1984 volg 'n M.Joernalistiek met 'n skripsie oor die eise van geslaagde kerklike joernalistiek.

Hy bedien net twee gemeente, naamlik Kuruman (1966 tot 1969) en Wynberg (1969 tot 1971), want in laasgenoemde jaar word hy die eerste uitvoerende direkteur van Bybelkor op Wellington, wat later Bybel-Media sou word. In 1986 word hy aangestel as redakteur van die Kerkbode en van 1989 af was hy hoofredakteur van die NG Kerk se kerklike tydskrifte, te wete die Kerkbode, Voorligter en Jaarboek van die Nederduitse Gereformeerde Kerke. Van 1993 af dien hy ook as uitvoerende voorsitter van Christen-Netwerk Media.

In die breër kerklike verband was hy van 1990 tot 1998 skriba van die Algemene Sinode van die Nederduitse Gereformeerde Kerk en moderator van die Sinode van Wes-en-Suid-Kaapland in 1995. Mettertyd is hy ingeskakel by die Groote Kerk, die gemeente waarvan die eerste redakteur van die Kerkbode, ds. Abraham Faure, 150 jaar tevore ook predikant was.

In 1997 was Gaum die opsteller van die NG Kerk se belydenis oor die kerk se betrokkenheid by en ondersteuning van apartheid, "Die verhaal van die NG Kerk se reis met apartheid", wat uiteindelik ook op die tafel van die Waarheid-en-versoeningskommissie beland het.

Gaum is die skrywer van etlike boeke, onder meer "Nie van hoorsê nie, Here", "Op pad met God en mense", "Lente van '66" ('n roman), "Praat verby grense" (saam met sy seun, Laurie) en "Fluit-fluit, die kerk is uit?" wat in 2012 met die Andrew Murray-prys bekroon is. Hy is die hoofredakteur van die "Christelike Kernensiklopedie", wenner van die Pieter van Drimmelen-medalje van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns in 2009.

Hy is getroud met Henda en hulle het drie kinders, André (lid van die parlement), Laurie (predikant) en Lina (musiekdirekteur), en twee kleinkinders.

Bronne wysig

  • Van der Merwe, dr. Gerdrie. 1991. Strome lewende water. Ned Geref Gemeente Kuruman 1916 - 1991. Kuruman: Die Kerkraad.
  • Olivier, André. 1998. Bode op die spoor van die Woord. 150 jaar met Die Kerkbode. Kaapstad: Lux Verbi.