Emeritaat

naam vir 'n afgetrede hoogleraar (professor), magistraat of geestelike wat op pensioen is
(Aangestuur vanaf Emeritus)

Emeritaat is die naam vir 'n afgetrede hoogleraar (professor), magistraat of geestelike wat op pensioen is. Emeritus is 'n Latynse woord wat letterlik vertaal, uitgedien beteken; die gangbare betekenis in Afrikaans is 'rustend'.

Emeritus-aartsbiskop Desmond Tutu

Verskeie hoogleraars bly na aftrede aktief in hulle vakgebied betrokke; hulle ius promovendi verval egter meestal na 5 jaar. Sulke persone staan onder die titel em. prof. of prof. em. (emeritus professor) bekend. Daar word ook soms na so 'n persoon as 'emeritus hoogleraar' of 'erehoogleraar' verwys.

By priesters en biskoppe beteken die emeritaat dat die geestelike nie langer verplig is om sy missie of gemeente te bedien nie, en vervang word. Emeriti geestelikes bly egter op kleiner skaal aktief in die bediening van die sakramente. Biskoppe wy nog ander biskoppe in en priesters vier dikwels nog die Heilige Mis.

Bronne Wysig

  • Emeritus, New Oxford American Dictionary (2nd edition), 2005.
  • Emeritus, Australian Concise Oxford Dictionary (3rd edition), 1997.