Coulomb se wet

Coulomb se wet, genoem na die Franse natuurkundige Charles-Augustin de Coulomb, beskryf die krag wat twee elektriese puntladings op mekaar uitoefen.

DefinisieWysig

Die elektrostatiese krag tussen twee puntladings is direk eweredig aan die produk van die ladings en omgekeerd eweredig aan die kwadraat van die afstand tussen die ladings.

Die formule is:

 

waarin

FC die krag is wat die ladings op mekaar uitoefen, in SI uitgedruk in N (newton) of kg·m·s–2,
Q1 en Q2 beide die ladings voorstel, in SI uitgedruk in C (coulomb) of A·s (ampèresekonde),
r die afstand is tussen beide ladings, in SI uitgedruk in meter,
  die konstante van Coulomb is, met
  die elektriese veldkonstante van vakuum.
  is die relatiewe elektriese veldkonstante van die medium tussen die twee ladings.

Indien εr = 1, dan