Datum van oprigting

(Aangestuur vanaf Datun van oprigting)

Die datum van oprigting of datum van inkorporasie van 'n instelling is die datum waarop die instelling aandring as die moment van oorsprong daarvan. Die kriteria wat die datum van oprigting definieer is soms swak gedefinieer, alhoewel elke instelling geneig is om 'n rigiede definisie aan te neem van die datum van oprigting daarvan.

A regering of 'n nasionale staat mag die datum van vestiging daarvan definieer as:

Selfs meer definisies is moontlik gegewe die geskiedenis en kultuur van elke nasie.

'n Universiteit mag op soortgelyke wyse die datum van vestiging daarvan definieer as:

  • Die dag waarop die registrasiedokumentasie ter inkorporasie aanvaar is
  • Die dag waarop die deure daarvan geopen is vir klasse
  • Indien die universiteit ontstaan het uit 'n vorige instelling mag die datum geneem word waarop die herorganisering plaasgevind het of die datum van oprigting van die moeder instelling

Selfs meer variasies van die definisie van die datum waarop 'n universiteit opgerig is kan oorweeg word deur die beheerliggaam van 'n universiteit of deur die uitvoerende personeel daarvan.

Die datum van oprigting van 'n instelling word dus intern beslis deur die instelling self of deur 'n normatiewe gesag daarbuite. Vir alle instellings wat binne 'n spesifieke tipe van soortgelyke instellings val, as die datum van oprigting nie deur dieselfde gesag beslis word deur dieselfde kriteria te gebruik nie, kan variasies van die datum van oprigting dus ontstaan.