De Fakkel was meer as drie dekades lank die amptelike mondstuk van die Nederduitse Gereformeerde Kerk in die Oranje-Vrystaat.

Ds. C.S. Morgan, een van De Fakkel se redakteurs.
Ds. P.A. Winter, ook 'n tyd lank redakteur.
Ds. Gustav Radloff, een van De Fakkel se redakteurs.
Ds. J.J.T. Marquard, nog 'n redakteur van die Vrystaat se kerkblad.

Hierdie kerkblad het in 1877 as 'n maandblad begin en vanaf 1884 halfmaandeliks tot die einde van 1909 verskyn toe dit weer met De Kerkbode geamalgameer het. Hoewel die redaksie, en veral onder redakteurskap van di. C.S. Morgan, G. Radloff, P.A. Winter en J.J.T. Marquard, 'n opdraande stryd ten opsigte van gewone bydraes en veral intekenare moes voer, en daar selfs geleenthede was dat die redaksie uit protes bedank het, is tog daarin geslaag om die blad, behalwe vir die oorlogsperiode van Maart 1900 tot Maart 1903, staande te hou. Dit is duidelik dat die redaksie nie juis deur 'n lesende publiek gerig en geïnspireer is nie, maar aan die ander kant het die blad 'n onmisbare rol gespeel om alle amptelike kennisgewinge in verband met kerkaangeleenthede spoedig aan die gemeentes (waarvan daar in 1909 altesaam 49 was) en Ringe bekend te stel.

Dit was eers sedert 1890 dat die pos Kaapstad per trein afgelewer is — en selfs dit het baie vertragings meegebring — sodat die handhawing van De Kerkbode as orgaan vir die Vrystaatse Kerk in die republikeinse jare, veral namate die Kerk in die tagtigerjare vinnig uitgebrei het, slegs die groei en ontwikkeling van die Kerk sou belemmer.

Bronne wysig

  • (af) Oberholster, prof. dr. J.J. 1963. Die Nederduitse Gereformeerde Kerk in die Oranje-Vrystaat. Bloemfontein: Die N.G. Kerk In Die O.V.S.