De Tijd was die eerste Nederlandse koerant in die Oranje-Vrystaat.

Omdat The Friend of the Free State, hoofsaaklik Engels, jare lank al nuusblad in die Vrystaat was, is herhaalde pogings aangewend om ’n Nederlandse koerant in die republiek op te rig, maar al dié pogings het misluk. Eindelik het J.W. Spruyt De Tijd op 29 Oktober 1862 in Bloemfontein laat gepubliseer as ’n klein nuusblad met vier bladsye wat verkoop is teen ’n sikspens. Hoewel die formaat ’n jaar later ietwat vergroot is, het die getal bladsye altyd dieselfde gebly.

Die koerant se doelwit was patrioties: om nasionale gevoelens aan te wakker, om die burgers in te lig en hulle bewus te maak van hul plig as burgers van ’n vrye en nuwe land, om plaaslike en buitelandse nuus te voorsien, om groter welvaart teweeg te bring deur inligting te verstrek oor onderwerpe soos die landbou en nywerheid, en om samewerking tussen die onderskeie rassegroepe en tussen mense en die regering te bevorder.

Spruyt was die drukker en uitgewer tot Maart 1864, toe die koerant ’n vir jaar gestaak is weens ’n tekort aan setters. Op 4 Oktober 1865 het dit weer begin verskyn toe Van Iddekinge & Kie. die publikasie oorgeneem het nadat Spruyt Transvaal toe gegaan het. Daar het hy sekretaris van die Volksraad geword. Kort daarna het W.C. Peeters sr. die drukker en uitgewer geword.

Die laaste uitgawe van De Tijd het op 28 Januarie 1875 verskyn, die dag waarop Peeters se kontrak vir die druk van die Staatskoerant verstryk het.

Bronne wysig

Eksterne skakels wysig