Demoniem

naam vir 'n inwoner van 'n omgewing

'n Demoniem (uit Antieke Grieks δῆμος (dêmos) 'mense, stam', en ὄνυμα (ónuma) 'naam') of inwonernaam is 'n woord wat 'n groep inwoners of inboorlinge van 'n plek identifiseer. Demonieme word gewoonlik van die pleknaam afgelei. Demonieme verwys na alle inwoners van 'n plek, ongeag enige etniese, linguistieke, religieuse en ander kulturele verskille wat binne die bevolking van daardie plek mag bestaan. Voorbeelde van demonieme is Amerikaner vir iemand van die Verenigde State en Gasiet vir 'n inwoner van die stad Gasa.