'n Lewensgroot beeld van 'n donkie wat 'n bakkiespomp aandryf staan op die terrein van die Kalahari Oranje Museum in Upington. Hierdie beeld simboliseer die besondere bydrae wat die twee faktore saam gelewer het in die ekonomiese ontwikkeling van die dorp en die laer Oranjeriviervallei en die hele Groen Kalahari. Die vestiging en opbloei van die beskawing in die pionierstydperk van die 19de eeu in hierdie streek kan regstreeks toegeskryf word aan die donkie en die bakkiespomp.

Donkiestandbeeld met die Kalahari Oranje Museum in die agtergrond
Upington se donkiestandbeeld

Die beeld in brons is in 1984 opgerig en is die werk van Hennie Potgieter.