Die Doriërs (Grieks: Δωριεῖς, Dōrieis) was chronologies die laaste groep Griekssprekende stamme wat die Griekse skiereiland binnegedring het, dalk in 1200-1000 v.C. Dit word algemeen as die Doriese inval beskryf, maar dit is onduidelik of so ’n inval wel plaasgevind het.

Die Doriërs was goeie hanteerders van perde en kon reeds yster bewerk. Met hul ysterwapens het hulle maklik die oorspronklike volke onderwerp of verdryf. Hulle het met hul oorname van die Peloponnesos (onder meer Sparta), baie eilande (onder meer Kreta) en die suidwestelike hoek van Klein-Asië vermoedelik die einde bewerkstellig van die Miceense beskawing.

Die Doriërs was een van die drie belangrikste Griekse bevolkingsgroepe omstreeks 1100 v.C. Die ander was die Achajers en die Ioniërs.