Die Dorsland is 'n gebied in die noorde van Botswana wat bekend is vir sy gebrek aan water. Dit is waarskynlik so genoem deur van die eerste lede van die Dorslandtrek, wat van 1874 tot min of meer 1905 deur die gebied uit die destydse Zuid-Afrikaansche Republiek na Humpata in die Portugese kolonie Angola getrek het.