Die Ducasse de Mons is 'n fees wat op ou tradisies baseer en elke jaar in die Belgiese stad Mons (Hainaut, Wallonië) plaasvind. Dikwels word na die fees ook as le Doudou verwys - hierdie naam is van 'n tradisionele wysie afgelei wat gedurende die fees gespeel word.

Die "Prosessie van die Goue Praalwa"

Die oorspronge van die Ducasse de Mons strek meer as 650 jaar terug. Die feesvierings begin soggens by die kapittelkerk Sainte-Waudru met 'n groot prosessie deur die strate van Mons. Die prosessie word sedert 'n groot pesepidemie gehou - destyds het die inwoners van Mons die heilige Waudru om bystand aangeroep. Die epidemie is inderdaad ingeperk, en as dankbetuiging het die bevolking sedertdien jaarliks 'n prosessie gehou. Intussen het dit eerder 'n historiese as 'n religieuse betekenis. Maar die Goue Praalwa, waarop 'n skryn met Waudru se relikwieë vervoer word, ry steeds agter die prosessie van gelowiges.

Ná die prosessie word orals die wysie Doudou gespeel, en op die Grand-Place of Groot Markplein van Mons word 'n Middeleeuse toneelstuk opgevoer - die verhaal van Sint Joris en die draak. Die berede heilige se oorwinning oor die draak versinnebeeld die oorwinning van goed oor kwaad.

UNESCO het die Ducasse de Mons in November 2005 as een van die Meesterwerke van die Mondelinge en Immateriële Erfenis van die Mensdom erken.